تماس با ما

 تلفن دفتر فروش تهران: 88420500-021 سامانه پیامک:1000020500
تلفن کارخانه: 32673108-051 فکس کارخانه: 32673430-051
صندوق پستی:      مشهد 1411 - 91775
 

 روابط عمومی   info@atrinmed.com

    واحد فروش و امور نمایندگان  sales@atrinmed.com    

واحد تحقیقات و کنترل کیفیت  QC@atrinmed.com 
 

 تلفن دفتر فروش تهران: 88420500-021 سامانه پیامک:1000020500
تلفن کارخانه: 32673108-051 فکس کارخانه: 32673430-051
صندوق پستی:      مشهد 1411 - 91775
 

 روابط عمومی   info@atrinmed.com

    واحد فروش و امور نمایندگان  sales@atrinmed.com    

واحد تحقیقات و کنترل کیفیت  QC@atrinmed.com 
 


تماس با ما