contact info
contact info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیزر تلویزیونی

لابراتوار صنایع پزشکی آترین

همه ما با دردهای عضلانی ،درد مفاصل ،کشیدگی گردن ،دردهای مزمن رماتیسمی و آرتروز آشنا هستیم.امروزه علم نوین پزشکی درمانهای حمایتی و غیردارویی را خط اول درمان بسیاری از این دردهای مزمن می داند.
ما بر این باور بالشتک طبی ضد درد آترین را به عنوان محصولی ارگانیک(برگرفته از هسته های ارگانیک،فرآوری شده و نابارور سراسوس در پوششی از الیاف طبیعی گیاه کتان و مقاوم به اشعه مایکروویو) بر اساس اصول پزشکی ترموتراپی، کلد کمپرس ، آروماتراپی، ماساژتراپی و با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز صنعت پزشکی اروپا در داخل کشور تولید کرده و مطابق با تأییدیه های علمی ثبت اختراع جهت مقابله با دردهای مزمن به شما پیشنهاد می کنیم.

                            

همه ما با دردهای عضلانی ،درد مفاصل ،کشیدگی گردن ،دردهای مزمن رماتیسمی و آرتروز آشنا هستیم.امروزه علم نوین پزشکی درمانهای حمایتی و غیردارویی را خط اول درمان بسیاری از این دردهای مزمن می داند.
ما بر این باور بالشتک طبی ضد درد آترین را به عنوان محصولی ارگانیک(برگرفته از هسته های ارگانیک،فرآوری شده و نابارور سراسوس در پوششی از الیاف طبیعی گیاه کتان و مقاوم به اشعه مایکروویو) بر اساس اصول پزشکی ترموتراپی، کلد کمپرس ، آروماتراپی، ماساژتراپی و با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز صنعت پزشکی اروپا در داخل کشور تولید کرده و مطابق با تأییدیه های علمی ثبت اختراع جهت مقابله با دردهای مزمن به شما پیشنهاد می کنیم.